Fundacja Rodziny Czarneckich

Przekaż darowiznę
Menu
Dary dla potrzebujących seniorów | Fundacja Rodziny Czarneckich

Jako Fundacja Rodziny Czarneckich, zorganizowaliśmy pomoc dla osób samotnych i potrzebujących w gminach Krypno i Knyszyn.

W styczniu Zarząd naszej Fundacji udał się na spotkania z dyrektorami Placówek GOPS w Knyszynie i Krypnie. Przekazaliśmy paczki żywnościowe, przygotowane dla ubogich seniorów mieszkających na terenach obu gmin.

Dary żywnościowe trafiły do najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego.